2009-12-28

KOMMUNIKATION

från Dale Carnegie "Idéer om ledarskap"

 1. Kritisera inte, döm inte, klaga inte.
 2. Ge ärlig och äkta uppskattning
 3. Skapa en stark önskan "att - vilja - göra" hos den andra personen.
 4. Bli genuint intresserad av andra människor
 5. Våga le!
 6. Kom ihåg - en persons namn för honom eller henne är det viktigaste ordet på alla språk.
 7. Var en god lyssnare. Stimulera andra till att prata om sig själva.
 8. Tala med utgångspunkt från den andra personens intressen.
 9. Få den andra personen att känna sig betydelsefull - och gör det uppriktigt.

Hur du inleder ett entusiastiskt samarbete

 1. Det enda sättet att vinna en dispyt är att undvika den.
 2. Visa respekt för andras åsikter. Säg aldrig "Du har fel".
 3. Om du har fel, medge det genast och eftertryckligt.
 4. Inled på ett vänligt sätt.
 5. Få den andra personen att säga "ja" så snart som möjligt.
 6. Låt den andra personen prata mest.
 7. Låt den andra personen känna att idén är hans eller hennes.
 8. Försök ärligt att se situationen ur den andra personens synvinkel.
 9. Sympatisera med den andra personens idéer och önskemål.
 10. Vädja till de ädlare motiven.
 11. Dramatisera dina idéer.
 12. Kasta fram en utmaning.

Hur du ändrar människors uppfattning utan att förolämpa dem eller förarga dem.

 1. Börja med beröm och ärlig uppskattning.
 2. Dra indirekt uppmärksamheten till andras misstag.
 3. Berätta om dina egna misstag innan du kritiserar andras.
 4. Ställ frågor istället för att ge direkta order.
 5. Låt inte den andra personen tappa masken.
 6. Beröm alla framsteg, såväl de stora som de små. Var "hjärtligt i ditt gillande och frikostig med ditt beröm".
 7. Ge den andra personen ett gott rykte att leva upp till.
 8. Var uppmuntrande. Få felen att verka lätta att rätta till.
 9. Få den andra personen att känna glädje över att utföra det du föreslår.

Inte så lätt...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar