2013-04-25

Vet ni att...

Hittade ett gammalt gulnat urklipp som ramlade ur en bok... skrivit av allt, precis som det står:
´
Vet ni att…

Om ägg spricker under kokningen, ilägges litet salt i vattnet för att förhindra innehållet att rinna ut. På den säkra sidan är man, om man alltid kokar äggen i lätt saltat vatten.

Mindre skärsår doppas i hett vatten, då blödningen strax upphör.

Bikarbonat bör alltid finnas till hands i köket. Om man bränner sig, baddas det skadade stället med kallt vatten och beströs med bikarbonat då svedan strax upphör.

Frusna ägg upptinas genom att läggas i brunnsvatten, vari litet salt upplösts. De blir då lika goda som förut, förutsatt att de användas snart, enär de eljest lätt skämmas.

Ituskurna citroner bevara sin friskhet, om den skurna delen tryckes ned i litet strösocker i en kopp.

Frusen potatis får icke upptinas. Den behandlas endast med kokande vatten.

Ett bra rostuttagningsmedel utgör kokande outspädd saft av friska citroner. Fläcken doppas i den kokande saften och kramas upprepade gånger. Obs. att fläcken ej får ha bykts först.

Gula fläckar på linne borttagas genom att fukta fläckarna med kärnmjölk eller mjölkvassla och därefter tvätta dem på vanligt sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar